Trojanka z dzieckiem – rysunek Stanisława Lema

60.00 160.00 

Rysunek Stanisława Lema (Dzienniki gwiazdowe, Podróż dwudziesta pierwsza).

“Zafrapowany tym, co usłyszałem, wróciłem do celi i znów czytałem, teraz już następny tom dziejów dychtońskich. Opisywał Erę Centralizacji Cielizmu. Sompsuter działał zrazu ku po‐wszechnemu zadowoleniu, lecz wnet pojawiły się na planecie nowe istoty – dwojacy, trojacy, czwartacy, potem ósmacy, a wreszcie i tacy, co w ogóle nie chcieli się kończyć w sposób przeliczalny, bo im w ciągu życia wciąż coś nowego wyrastało. Był to skutek defektów, czyli fałszywej reiteracji programów, a mówiąc potocznie, maszyna zaczęła się jąkać. Ponieważ jednak panował kult jej doskonałości, te automorficzne wypaczenia próbowano nawet chwalić, oświadczając na przykład, że właśnie bezustanne pączkowanie i rozcapierzanie się jest właściwą ekspresją proteuszowej natury człowieka”.

Przewidywany termin dostawy 9 grudnia 2022
SKU: Trojanka Kategoria: