Rozumienie słuchanego tekstu – Jak przygotować się do tej części egzaminu?

Słuchanie i rozumienie są podstawą konieczną do mówienia w języku obcym. Zanim nauczysz się mówić, naucz się zatem słuchać.
Jest to jedna z najtrudniejszych sprawności. Kiedy czytasz tekst i masz problemy, możesz do niego zajrzeć wielokrotnie. Tekst słuchany ulatuje: nikt nie powtórzy dwukrotnie informacji radiowej czy zapowiedzi na dworcu kolejowym. Z tego właśnie względu bardzo istotne jest osłuchanie się z językiem i jego sygnałami.
Mówi się, że słuchanie to rozumienie w ciemnościach. W ciemnym pokoju poruszamy się sprawnie, jeśli wcześniej poznamy rozkład stojących w nim mebli.
Podobnie jest z językiem obcym. Znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych ułatwi Ci rozumienie słuchanego tekstu. Jeśli np. oglądasz prognozę pogody, wiesz, że pojawią się takie pojęcia, jak słońce, chmury, deszcz, temperatura. Jeśli znasz słowa klucze, łatwiej zrozumiesz całość tekstu.
Ćwicz zatem słuchanie. Rozejrzyj się wokół siebie, a znajdziesz z pewnością wiele sytuacji sprzyjających takiemu kontaktowi z językiem obcym. Słuchaj więc audycji radiowych i oglądaj programy telewizyjne. Wykorzystuj wiadomości, komunikaty, prognozy pogody, reportaże, wywiady, quizy, programy historyczne, humorystyczne itd.

Jeśli lubisz muzykę, staraj się zrozumieć słowa piosenek. Kompletuj nagrania obcojęzyczne.
Pamiętaj, że najlepiej pracować z długopisem w ręku. Staraj się zatem zanotować to, co słyszysz. Sprawdź potem wszystkie swoje notatki z transkrypcją (zapisem) nagrania albo poproś kogoś kompetentnego, aby je sprawdził.
Jeśli posiadasz transkrypcję nagrania, korektorem wymaż pojedyncze słowa lub zwroty. Następnego dnia wysłuchaj tekstu, patrząc na przygotowane przez siebie ćwiczenie i staraj się uzupełnić luki zgodnie z tym, co usłyszałeś.
Rozwiązuj wiele zadań rozwijających sprawność rozumienia słuchanego tekstu.
Łącz rozumienie tekstu słuchanego z rozumieniem tekstu pisanego, np. oglądaj programy z listą dialogową lub w trakcie słuchania piosenek obcojęzycznych patrz na zapis ich tekstu.

W rozumieniu tekstu słuchanego kieruj się strategią: koncentracja na materiale, który masz zrozumieć, odróżnienie informacji ważnych od mało istotnych, wykorzystanie nabytej wcześniej wiedzy – słysząc, potrafimy bowiem interpretować tylko te sygnały, które są nam znane.
Podczas słuchania musisz się bardzo koncentrować, dlatego szybciej się męczysz. Ćwicz zatem często, systematycznie i w małych dawkach czasowych.

Sposób rozwiązywania zadań – wskazówki

Wskazówki ogólne

 • Rozwiązuj poniższe zadania, słuchając nagrań.
 • Przed słuchaniem nie zaglądaj do transkrypcji tekstu, zrób to natomiast po rozwiązaniu zadania. Sprawdź w słowniku nieznane wyrazy i zanotuj je w zeszycie słówek, w odpowiednim obszarze tematycznym.
 • Pamiętaj, że na egzaminie nagranie zawiera – oprócz tekstu – instrukcje i polecenie do zadania. Zanim wysłuchasz tekstu, będziesz miał czas na zapoznanie się z treścią zadania.
 • Przeczytaj dokładnie polecenie w arkuszu.
 • Nagrania wysłuchasz dwukrotnie.
 • Będziesz musiał jednocześnie czytać ze zrozumieniem treść zadania i słuchać.
 • Nie denerwuj się, jeśli nie rozumiesz pojedynczych słów – spróbuj domyśleć się ich znaczenia z kontekstu. Wsłuchaj się w inne słowa wokół tego nieznanego, ponieważ mogą być one podpowiedzią.
 • Pamiętaj, że w zadaniach z reguły nie wykorzystuje się słów identycznych z tymi, które usłyszysz.
 • Po pierwszym słuchaniu zaznacz odpowiedzi, których jesteś absolutnie pewien. W trakcie drugiego słuchania skup się na tych fragmentach tekstu, które pozwolą Ci na rozwiązanie zadania w całości.
 • Wszystkie zadania w tej części egzaminu są zamknięte, tzn. nie wymagają od Ciebie samodzielnego formułowania odpowiedzi, a jedynie zaznaczenia tych prawidłowych.
 • Pytania/zdania mogą dotyczyć głównej myśli tekstu, jego szczegółów, intencji rozmówców, rozróżnienia formalnego i nieformalnego stylu tekstu lub określenia kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, osób, warunków).

Wskazówki dotyczące poszczególnych typów zadań
1.    Zadanie typu prawda/fałsz

 • Przeczytaj uważnie stwierdzenia podane w zadaniu.
 • Nie określaj, które są prawdziwe, a które fałszywe przed wysłuchaniem tekstu.
 • Korzystaj tylko z informacji zawartych w nagraniu, a nie z własnej wiedzy.
 • Każde stwierdzenie może być tylko albo prawdziwe, albo fałszywe.
 • Kolejność podanych stwierdzeń jest zgodna z chronologią nagranego tekstu.

2.    Zadanie na dobieranie

 • Najczęściej spotykanym zadaniem tego typu jest dopasowywanie informacji do osoby ją wypowiadającej.
 • Słuchając każdego rozmówcy, patrz na wszystkie możliwe informacje.
 • Podkreślenie kluczowych słów przed wysłuchaniem nagrania może pomóc Ci w rozwiązaniu zadania.

3.    Zadanie wielokrotnego wyboru

 • Przeczytaj uważnie pytania/zdania i wszystkie podane odpowiedzi A, B, C, (D).
 • Kolejność pytań/zdań jest zgodna z chronologią tekstu.
 • Pamiętaj, że istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź, choć wszystkie mogą być do siebie zbliżone.
 • Bądź ostrożny przy tzw. oczywistych odpowiedziach. Rozwiązuj zadanie na podstawie usłyszanych informacji, a nie swojej wiedzy.
 • Jeśli już wybierzesz właściwą odpowiedź, sprawdź, czy pozostałe są na pewno nieprawidłowe.

Wydawnictwo Szkolne Omega

Najlepsze książki do Matury

Nasz Adres

 

Grażyny 4a
31-217 Kraków

 

Kontakt

[email protected]
tel: 12 425 62 56
mob: 662 152 899