Wydawnictwo Szkolne OMEGA, istniejące od ponad 25 lat, wydaje książki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Publikujemy je w seriach:

Matura 2021

Przygotowaliśmy książki zawierające aktualne materiały egzaminacyjne oraz przykładowe zadania do najnowszych standardów wymagań dla uczniów szkół średnich, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego według nowej formuły w 2021 r.
Książki powstały przy udziale współpracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zajmujących się na co dzień problematyką nowej matury.
Publikacja ma za zadanie pomóc w dobrym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Umożliwia ona porównanie swojej wiedzy i umiejętności z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz doskonalenie się w udzielaniu trafnych odpowiedzi poprzez analizę zadań, schematów oceniania odpowiedzi oraz zasad ich oceniania. Zadania sprawdzają wiedzę i umiejętności zawarte w nowej podstawie programowej, która stanowi bazę wymagań dla maturalnych arkuszy egzaminacyjnych od 2016 roku.

Trening przed maturą

Seria książek umożliwiających systematyczne przygotowanie się do egzaminu maturalnego.
Ćwiczenia, zadania, testy i inne materiały pomogą w uporządkowaniu i sprawdzeniu wiedzy ucznia – nie tylko w klasie maturalnej, ale także w klasach przedmaturalnych.
Do wszystkich zadań podane zostały rozwiązania ułatwiające samodzielną pracę.
Pozycje książkowe z serii Trening przed matura są pomocne dla nauczycieli – na lekcji i przy układaniu zadań domowych oraz testów.
Seria obejmuje 26 książek maturalnych.

Arkusze maturalne

  • arkusze maturalne oraz klucze odpowiedzi z lat 2014–2018
  • autorskie arkusze maturalne wraz z kluczami odpowiedzi
  • najobszerniejsze pozycje na rynku
  • kolorowe mapy jako załącznik do „Arkuszy egzaminacyjnych” z geografii
  • pliki mp3 z nagraniami tekstów do arkuszy maturalnych z języków obcych
  • 13 książek

Publikujemy nie tylko zadania, z którymi musieli się zmierzyć uczniowie, ale także – co stanowi, naszym zdaniem, o wartości tych pozycji – modele i schematy rozwiązań. Dzięki nim wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, jak brzmią poprawne odpowiedzi, dokonać samooceny i uzupełnić ewentualne braki.
Punktacja poszczególnych zadań, w tym także wypracowań, pomoże zorientować się uczniom, do jakich umiejętności i wiadomości należy przywiązywać szczególną wagę. Rozwiązywanie arkuszy wykorzystanych tego roku i w latach ubiegłych to najlepszy sposób przygotowania się do egzaminu dojrzałości.

Informator maturalny

Informatory maturalne są podstawowym źródłem informacji o egzaminach.
Adresowany przede wszystkim do uczniów, ma być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do matury.
Wydawnictwo Szkolne OMEGA dokonało przedruku materiałów otrzymanych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z zachowaniem oryginalnego składu i łamania.
Seria obejmuje 13 książek.

Notatki z lekcji

Książki przygotowane zostały tak, by mogły zastąpić część zeszytu – układ każdej z nich odpowiada kolejności omawiania poszczególnych problemów przez większość nauczycieli.
Każdy temat ma formę konspektu składającego się z punktów i podpunktów.
Notatki z lekcji zawierają także informacje nadobowiązkowe, spośród których na szczególną uwagę zasługują ciekawostki poszerzające wiedzę, a także mapy, tabele i wykresy.

Promocyjna sprzedaż Notatek z lekcji… z segregatorami została zakończona.

Gimnazjum

Książki stanowią świetny trening dla uczniów zdających egzamin gimnazjalny.
Pozycje nasze przygotowują do części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu do zestawów i zadań podajemy przykładowe odpowiedzi, schematy punktowania oraz plany testu.
Materiały zamieszczone w książkach zostały opracowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i przez autorów – współpracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
W książkach publikujemy informacje dotyczące egzaminu – podstawy prawne,
Podstawę programową, standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum; opisujemy także strukturę i formę egzaminu.