§1. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego jest Wydawnictwo Szkolne Omega, D. Jodłowski, W. Stachnik, Sp. J. z siedzibą w: Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica, prowadzące działalność w Tarnowie przy ulicy Krzyskiej 154, 33-100 Tarnów,
  REGON 850443831, NIP 8721252204.
 • Sklep Internetowy Wydawnictwa Szkolnego Omega stanowi integralną część Wydawnictwa i prowadzi sprzedaż książek przedstawionych na witrynie ws-omega.pl.

§2. Zamówienia

 • Sklep Internetowy Wydawnictwa Szkolnego Omega przyjmuje zamówienia składane:
  • poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie ws-omega.pl,
  • pocztą elektroniczną e-mail: [email protected],
  • telefonicznie nr: +48 662 152 899.
 • Zamówienia składane telefonicznie są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych.
 • Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie ws-omega.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 • Zakup każdych 10 egzemplarzy książki gwarantuje przesłanie dodatkowego egzemplarza bezpłatnie (tego samego tytułu co zamówione 10 egz.), czyli 11 książek w cenie 10.
 • Ceny w ofercie wysyłkowej są niższe niż w sprzedaży detalicznej.
 • Wszelkie koszty przesyłek (powyżej 15 artykułów) ponosi Wydawnictwo. Poniżej 15 zamówionych artykułów koszt przesyłki wynosi 20 zł w przypadku płatności za pobraniem lub 12 zł – paczkomat, 15 zł kurier przy płatności przelewem na konto (przedpłacie). Dotyczy to również zamówień łączących różne książki naszego wydawnictwa.
 • Do złożenia zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.
 • Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia natychmiast po złożeniu zamówienia.
 • Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się do Sklepu. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.
 • Wydawnictwo w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

§3. Warunki sprzedaży

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej.
 • Aby otrzymać FV prosimy o podanie tego w Uwagach do zamówienia i dołączeniu następujących danych:
  • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  • dokładny adres,
  • numer NIP,
  • oświadczenie o zgodzie na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Klient akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT do każdego złożonego przez siebie zamówienia i po skompletowaniu towaru.
 • Klient ma prawo wyboru formy płatności. Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem u Kuriera), przelewem elektronicznym (e-przelewem) w systemie firmy Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem: Bank Spółdzielczy Rzemiosła o//Kraków, nr konta 98 8589 0006 0000 0010 7754 0004.
 • Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.
 • Zamówienia płatne przelewem elektronicznym są przekazywane do realizacji do 24h. zamówienia płatne przelewem na konto Wydawnictwa są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa Szkolnego Omega, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu.
 • W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 • W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów Wydawnictwo może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez klienta konto.

§4. Sprzedaż plików cyfrowych

 • Zamówienie zawierające pliki MP3 zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu przez Wydawnictwo potwierdzenia płatności. W sytuacji skorzystania z szybkich płatności elektronicznych plik jest udostępniany bezzwłocznie.
 • Klient otrzymuje link do pobrania pliku na stronie potwierdzającej złożenia zamówienia oraz drogą mailową na wskazany przez siebie adres.
 • Klient nie jest uprawniony do:
  rozpowszechniania plików MP3 w całości lub we fragmentach;
  oraz utrwalania lub zwielokrotniania zakupionych plików w celu ich rozpowszechniania;
 • Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego naszego wydawnictwa.
 • Klient może zgłosić reklamację w przypadku, gdy zakupiony plik MP3 okaże się uszkodzony.

§5. Czas realizacji i koszty wysyłki

 • Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost
 • Klient ponosi koszty dostawy towaru w kwocie 20 zł przy płatności za pobraniem, 12 zł – dostawa paczkomatem, 15 zł  – dostawa kurierem, przy płatności przelewem tradycyjnym lub przelewem realizowanym przez system Przelewy24.pl
 • Koszty przesyłek (powyżej 15 artykułów) ponosi Wydawnictwo.

§6. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 • Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na standardowym formularzu odstąpienia od umowy.
 • W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo Szkolne Omega zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru.
 • Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  Wydawnictwo Szkolne Omega
  Krzyska 154
  33-100 Tarnów
 • Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

§7. Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z zamówieniem.
 • Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 • Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 • Towar reklamowany należy odsyłać na adres:
  Wydawnictwo Szkolne Omega
  Krzyska 154
  33-100 Tarnów
  z dopiskiem “reklamacja”.

§8. Postanowienia końcowe

 • Sklep Internetowy Wydawnictwa Szkolnego Omega jako sprzedawca odpowiada wobec klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 • Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.