Przebizad upurek – rysunek Stanisława Lema

60.00 160.00 

Rysunek Stanisława Lema (Dzienniki gwiazdowe, Ratujmy kosmos).

“Oburzył mnie list do redakcji zamieszczony w Echu Stredogenckim. Czytelnik tej gazety domagał się wykarczowania zarówno cieplaków, jak i uroczych cichlustów, tych wspaniałych drzew, stanowiących ozdobę każdego parku. […]
Nie chciałbym wywoływać wrażenia, jakobym uważał wszystkie zwierzęta i rośliny kosmiczne za nietykalne. Zapewne, mordelia wyżwawka, tryblas druzgotek, ćpacz smakowniczek, pośladkówka otwornica, trupawka niedoćmawa czy wszechjadek bylepas nie zasługują na jakąś specjalną sympatię. […]
Ale jeśli się dobrze zastanowić i postarać o obiektywizm, dlaczego właściwie człowiek może zrywać kwiaty i suszyć je w zielniku, a roślinę, która obrywa i maceruje uszy, uważać trzeba zaraz za coś przeciwnego Naturze? […]
Do czegóż to wszystko prowadzi? Zniknęły już z powierzchni planet takie gatunki, jak wartaj modry czy przebizad uporek“.

Przewidywany termin dostawy 9 grudnia 2022
SKU: Przebizad Kategoria: